Tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Hàn trình độ A-B-C

Với mục đích tạo điều kiện cho việc hoàn thiện hồ sơ xin việc vào các công ty, doanh nghiệp Hàn Quốc và hồ sơ đi du học Hàn Quốc, Trung tâm ngoại ngữ Phương Đông tổ chức thi chứng chỉ tiếng Hàn trình Độ A-B-C (chứng chỉ do công ty cổ phần Ngoại ngữ…